033-225280

REPRESENTATER


Peter Engström
☎ +46(0)33-22 52 83
☎ +46(0)70-527 03 13


Jan-Erik Blomster
☎ +46(0)33-22 52 93
☎ +46(0)70-544 57 75


Patrik Ekberg
☎ +46(0)33-22 52 85
☎ +46(0)70-527 03 24


Vidar Werven

☎ +47 48 18 39 19

Textila spärrfilter


Slangfilter, stoftfilter, dammfilter, patronfilter och stoftavskiljare, många namn men med samma syfte. Vi kan leverera kompletta anläggningar för industriell ventilation. Med ett bra textilfilter kan man både spara energikostnader och förbättra arbetsmiljön.

JEVfritlagt

Konsultering


Med många års erfarenhet i branschen så vet vi vad som fungerar bäst och hur man löser problem. Vi hjälper att välja rätt typ av stoftfilter till Er specifika process.

Miljökrav


Utsläppskraven på industrier har under den senaste tiden stramats åt allt hårdare. Detta ställer också högre krav på våra produkter som ständigt utvecklas.